Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Lp. Wydarzenie Termin
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01 września 2020
2  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15-28 luty 2021

04 czerwiec 2021

3 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020- 31 grudnia 2020 
4 Ferie zimowe 15 lutego-28 lutego 2021 
5 Wiosenna przerwa świąteczna 01-06 kwietnia 2021 
6 Zakończenie rocznych zajęć 25 czerwiec 2021
7 Ferie letnie 26 czerwca-31 sierpnia 2021
8 Dodatkowe dni zajęć opiekuńczo wychowawczych 

04,05. 01. 2021

15.02-19.02.2021 ( pierwszy tydzień ferii zimowych)

01.04,06.04.2021 (przerwa świąteczna)                                                 

28.06-02.07.2021 (pierwszy tydzień wakacji)                                                 

05.07-16.07.2021 Tęczowe Wakacje

(tylko dla podopiecznych Fundacji Dzieciom Pomagaj)

 

Zebrania zespołów terapeutycznych

Lp. Rodzaj zebrania Termin Osoby odpowiedzialne za techniczne przygotowanie rady
1 Zebranie zespołów terapeutycznych 26 września 2021  Wyznaczane na bieżąco.
2 Zebranie zespołów terapeutycznych 30 stycznia 2021
3 Zebranie zespołów terapeutycznych 12 czerwiec 2021

Dni otwarte dla rodziców - możliwość udziału w zajęciach

Lp. Wydarzenie Termin
1 Zajęcie otwarte ze specjalistami  
2 Zajęcie otwarte ze specjalistami

 

Zebrania z rodzicami

Lp. Termin Osoby odpowiedzialne
1 28.10.2020 r.-zespoły rewalidacyjno-wychowawcze   warsztat + spotkanie z rodzicami
2 04.11.2020 r.- zespoły przedszkolne  warsztat + spotkanie z rodzicami
3 18.11.2020 r. zespoły edukacyjno-terapeutyczne  warsztat + spotkanie z rodzicami
4 17.03.2021 r. zespoły rewalidacyjno-wychowawcze warsztat + spotkanie z rodzicami
5 24.03.2021 r. -zespoły przedszkolne  warsztat + spotkanie z rodzicami
 6  31.03.2021 r. - zespoły edukacyjno-terapeutyczne  warsztat + spotkanie z rodzicami

Aktywny udział rodziców w życiu Ośrodka

Lp. Data Wydarzenie
1.    
2.    
3.     
     

Rady Pedagogiczne

Lp. Rodzaj zebrania Termin
1. Rada pedagogiczna organizacyjna rok szkolny 2020/2021 31 sierpień 2020
2. Rada pedagogiczna zatwierdzajaca nadzór pedagogiczny, plan oraz zespoły terapeutyczne.  11 wrzesnia 2020
3. Rada pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy Ośrodka oraz indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze oraz edukacyjno-terapeutyczne 30 września 2020 
4. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i podsumowująca pracę I półrocza 09 luty 2021
5. Rada pedagogiczna- zatwierdzenie  planu ośrodka i PPP na II półrocze  02 marca 2020 
6. Rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021 24 czerwca 2021 r.