Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Lp. Wydarzenie Termin
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021r.
2  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.11.2021r.

23.12.2021r. - 24.12.2021r.

07.01.2022r.

02.05.2022r.

17.06.2022r.

3 Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2021r. - 31.12.2021r.
4 Ferie zimowe  17.01.2022r. - 30.01.2022r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna  14.04.2022r. -19.04.2022r.
6 Zakończenie rocznych zajęć  24.06.2022r.
7 Ferie letnie  25.06.2022r. - 31.08.2022r.
8 Dodatkowe dni zajęć opiekuńczo wychowawczych 

17-21.01.2022r. (pierwszy tydzień ferii zimowych)

14.04.2022r. i 19.04.2022r. (wielkanocna przerwa świąteczna dla wychowanków, których rodzice pracują)

27.06.2022r. - 01.07.2022r. (pierwszy tydzień wakacji dla wychowanków, których rodzice pracują)

04.07.2022r. - 15.07.2022r. ("Tęczowe wakacje")

 9  Zebrania z rodzicami

01.10.2021r. (dla wszystkich rodziców)

11.01.2022r. (dla rodziców grup rewalidacyjno-wychowawczych)

15.02.2022r. (dla rodziców grup edukacyjnych i przedszkolnych

10 Zebrania zespołów terapetycznych

18.09.2021r. (dla grup edukacyjnych i przedszkolnych)

05.02.2022r. (dla grup edukacyjnych i przedszkolnych)

04.06.2022r. (dla grup edukacyjnych i przedszkolnych)

11 Specjalistyczne zajęcia otwarte dla grup edukacyjnych i przedszkolnych

13.09.2021r. - 17.09.2021r. (spotkania po wcześniejszym ustaleniu terminu poprzez zeszyt kontakótw lub telefonicznie)

14.03.2021r. - 18.03.2021r. (spotkania po wcześniejszym ustaleniu terminu poprzez zeszyt kontakótw lub telefonicznie)

12 Aktywny udział rodziców w życiu Ośrodka

22.12.2021r. Spotkanie wigilijne

03.09.2022r. Festyn rodzinny NOWY TERMIN!!! 

10.06.2022r. Ognisko integracyjne

13 Warsztaty dla rodziców, indywidualne spotkania z psychologiem

22.11.2021r. (grupy edukacyjno-terapeutyczne i przedszkolne

23.11.2021r. (grupy rewalidacyjno-wychowawcze)

14.03.2022r. (grupy edukacyjno-terapeutyczne i przedszkolne)

15.03.2022r. (grupy rewalidacyjno wychowawcze)