Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

wczesne-wspomaganie-ulotka-1.jpg

Drodzy Rodzice!

Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)
To specjalistyczne zajęcia mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od momentu stwierdzenia nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole . Zajęciami objęte jest dziecko oraz jego rodzina. 
Specjaliści WWRD
Aby zapewnić dziecku optymalny rozwój psychoruchowy, a jego rodzinie najlepsze wsparcie powołaliśmy zespół specjalistów posiadających profesjonalne przygotowanie.
Nasz zespół WWRD tworzą:
• Logopeda i neurologopeda
• Psycholog
• Pedagog specjalny
• Terapeuta Integracji Sensorycznej
• Fizjoterapeuta
Jak skorzystać?
Należy uzyskać Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, którą wydaje na wniosek rodziców Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Posiadając opinię zgłaszamy się do TĘCZY. Przed uzyskaniem opinii umożliwiamy skorzystanie z bezpłatnych konsultacji naszego zespołu.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci u których rozwój nie przebiega harmonijne i prawidłowo, daje szansę na poprawę ich stanu i lepszy start w samodzielne życie.