Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Wartość terapeutyczna jazdy konnej znana jest od stuleci. Znalazła zastosowanie w procesie usprawniania psychoruchowego dzieci, jak również młodzieży i dorosłych z różnymi schorzeniami i zaburzeniami rozwojowymi. Stanowi atrakcyjną formę usprawniania i znacząco wpływa na sferę psychospołeczną dziecka. Hipoterapia jest metodą wspomagającą rehabilitację. Pierwsze zajęcia mają na celu oswojenie dziecka z koniem, dopiero później zaczyna się wprowadzać ćwiczenia. Podczas zajęć wykorzystuje się stęp, spokojny marsz, a kiedy dziecko czuje się już pewnie, kłus. Wzorzec ruchowy konia stymuluje naprzemienne wychylenia miednicy w przód i jej prostowanie, ruchy ciała w przód i w tył oraz lekki ruch rotacyjny całego kręgosłupa. Stanowi ona unikalny sposób równoczesnego ćwiczenia całych grup mięśniowych. Istotną zaletą hipoterapii jest to, że dzieci wykonują w jej trakcie takie ćwiczenia, które w innych warunkach sprawiają im dużo trudności, lub są wręcz niewykonalne. W czasie jazdy terapeuta spełnia rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz kontroluje postawę dziecka, instruuje i pomaga mu wykonywać ćwiczenia. Terapia powinna być poprzedzona konsultacja lekarską. Przeciwwskazaniem do stosowania hipoterapii jest m.in. utrwalony przykurcz mięśni przywodzicieli uda, nieopanowany przez dziecko strach przed koniem i jazdą konną, padaczka w przypadku występowania jej napadów. To forma terapii która sprawia dzieciom ogromną radość i satysfakcję, równocześnie angażując wiele grup mięśniowych.