Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Kinezezyterapia to ćwiczenia usprawniające (inaczej leczenie ruchem), które wspomagają uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwiają wystąpienie procesów kompensacji, zabezpieczają przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych lub przywracają już utracone, przeciwdziałają wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu oraz zapobiegają powikłaniom. Gimnastyka lecznicza jest stosowana między innymi w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia - ale najczęściej łączy się z innymi formami fizjoterapii, by zwiększyć efekt terapeutyczny.

Kinezyterapia w rehabilitacji jest niezwykle istotną częścią prowadzonej kompleksowo terapii dzieci z MPD. Prawidłowo dobrane metody i techniki usprawniania są w stanie podnieść stan funkcjonalny dziecka oraz zwiększyć jego niezależność i - co bardzo istotne - są też profilaktyką wielu zagrożeń, które czyhają na dzieci w okresie ich rozwoju.

Aby osiągnięcia dziecka - które dzięki swojej ciężkiej pracy stopniowo zdobywa wymarzone możliwości poruszania się - utrzymać przez kolejne lata, ważny jest indywidualnie dobrany plan rehabilitacyjny. Ma on uświadomić dziecku i rodzicom cele, jakie chcą osiągnąć - bowiem czas nie zawsze jest sprzymierzeńcem dalszej poprawy. Coraz większa waga ciała dziecka, przykurcze mięśniowe, dłuższe okresy spędzania czasu w pozycji siedzącej, przyzwyczajenie i preferowanie poruszania się wózkiem to kolejne zagrożenia dla rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży.

ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z ELEMENTAMI NDT-BOBATH
Kinezyterapię, czyli terapię ruchem łączymy z elementami NDT-Bobath, czyli metodą będącą podejściem do terapii zaburzeń czuciowo-ruchowych wynikających z deficytu centralnego układu nerwowego. Składa się z koncepcji opartych na prawidłowym rozwoju dziecka, prawidłowych ruchach i kontroli postawy. Uczenie się ruchu jest oparte na prawidłowym lub zbliżonym do prawidłowego napięcia mięśniowego. Ostatecznym celem terapii NDT-Bobath jest przyswojenie normalnych wzorów ruchu, które są funkcjonalne i konieczne do nauki i umiejętności dnia codziennego. Częściami składowymi terapii NDT-Bobath oprócz normalizacji napięcia mięśniowego jest wyhamowanie patologicznych i niekontrolowanych odruchów oraz zapoczątkowanie i ułatwienie właściwych ruchów.

METODA THERASUIT
Metoda TheraSuit stosowana w rehabilitacji powstała jako alternatywa i uzupełnienie innych metod terapii. Wykorzystuje kostiumy TheraSuit oraz UGUL. Jest zindywidualizowanym intensywnym programem mającym na celu:

normalizację napięcia mięśniowego,
zwiększenie siły oraz wytrzymałości,
poprawę kontroli nad wzmocnionymi mięśniami pozwalającymi dziecku na polepszenie funkcji i osiągnięcie niezależności ruchowej,
ograniczanie negatywnych efektów braku ruchu, obniżonej siły mięśniowej
i sprawności fizycznej.
Podstawą tej metody jest teoria rozwoju i treningu siły oraz powysiłkowych zmian fizjologicznych i morfo-funkcjonalnych. Organizm niepełnosprawnego dziecka w czasie ćwiczeń w kombinezonie TheraSuit jest traktowany jak pełnosprawna osoba. Metoda TheraSuit jest nowoczesną metodą ćwiczeń w kinezyterapii wykorzystującą wiedzę z zakresu fizjologii treningu i wysiłku sportowego. Specjalnie przygotowany indywidualny program pozwala na przyspieszenie rozwoju motorycznego pacjenta, a kombinezon ma za zadanie ułatwić kontrolę oraz prawidłowe poruszanie się ciała.

ĆWICZENIA W WODZIE
Ćwiczenia w środowisku wodnym odgrywają niewątpliwie niezwykle istotną rolę w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz). Ich oryginalny i wyjątkowy charakter odnosi się głównie do warunków, jakie stwarza środowisko wodne ćwiczącym w nim małym pacjentom. "Magia" takiego usprawniania polega na tym, że odbywa się ono w środowisku jakże dla dzieci odmiennym i wymagającym, ale właśnie przez to ogromnie fascynującym i niezwykle atrakcyjnym. Pobudza to wyobraźnię, zachęca i motywuje do podjęcia aktywności, skłania do zabawy, sprawia, że ruchy często trudne do wykonania w środowisku lądowym stają się łatwiejsze i bardziej atrakcyjne. Fizjoterapia prowadzona w wodzie bardzo kompleksowo usprawniania dzieci z zespołem MPDz. Prowadzi się przede wszystkim ćwiczenia czynne, ale również bierne i redresję, które często dają zaskakujące efekty. Indywidualne ćwiczenia w wodzie mają wielce zróżnicowany charakter ? od prostych ćwiczeń w odciążeniu, aż po ćwiczenia z użyciem specjalistycznego sprzętu do kształtowania sprawności ogólnej i specjalnej.