Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

dsc08160-800x600.jpg

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA jest koncepcją pomieszczenia dla terapii. Z jednej strony terapia ta ma być nieinwazyjną, lecz skuteczną stymulacją multisensoryczną osób, które na skutek niepełnosprawności czy choroby mają problemy z odbieraniem i przepracowywaniem bodźców z otoczenia. Z drugiej strony ma ona wyciszać, odprężać, uspokajać uczestników, zwłaszcza tych, którzy na co dzień mają skłonności do zachowań problemowych, często obserwowanych u osób niepełnosprawnych. Te dwa cele "aktywizacji i relaksacji" w metodzie tworzenia SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA są za sobą nierozerwalnie złączone. Odpowiednie wyposażenie i postępowanie terapeutyczne pozwalają na równoczesne osiąganie jednego i drugiego, prowadząc do zdumiewających nieraz pozytywnych rezultatów. W pomieszczeniu SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA podopieczny powinien otrzymać możliwość takiego przeżywania świata i takiego kontaktu z otoczeniem, których w "normalnym" świecie nie jest w stanie przeżyć i nawiązać z powodów deficytów sprawności i zdrowia. Na podopiecznego spływają przemyślane i właściwe, ze znawstwem dobrane bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe, kinestetyczne.