Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

TERAPIA METODY TOMATISA  – BEZPŁATNIE
 

Metoda Tomatisa – metoda treningu słuchowego opracowana w latach 50. XX wieku, której głównym celem jest wspieranie funkcji słuchowej człowieka, w drodze czego nastąpić ma poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności lingwistycznych i komunikacyjnych, jak również zwiększenie potencjału człowieka w nauce i rozwoju psychoruchowym
 

W celu wspierania funkcji słuchowej Profesor Tomatis skonstruował aparat zwany „Elektronicznym uchem”.

Trening słuchowy polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem". Jest to idealny model ludzkiego ucha, który pozwala "wyćwiczyć" ucho pacjenta w taki sposób, aby mogło prawidłowo pracować. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Wszystkie dźwięki są odpowiednio filtrowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb. Mogą one zarówno stymulować funkcje organizmu, jak i pomóc w relaksacji osobie słuchającej. W metodzie prof. Tomatisa wykorzystana została muzyka poważna m.in. Mozarta oraz Chorały Gregoriańskie, a także dźwięki mowy ludzkiej.
DLA KOGO?
DZIECI Z ZDIAGNOZOWANYM AUTYZMEM I NIE TYLKO:
·        ponowne wywołanie komunikacji,

·        świadomość otoczenia,

·        zanikanie zachowań nawykowych(klaskanie, zgrzytanie zębami itp.)

·        znaczne załagodzenie nadwrażliwości,

·        lepsza koordynacja, równowaga i napięcie mięśniowe,

·        nadwrażliwość na dźwięki,

·        zaburzenia koncentracji uwagi,

·        konieczności powtarzania poleceń,

·        trudności z czytaniem i pisaniem,

·        nieśmiałość,

·        nadwrażliwość emocjonalna,

·        wycofywanie się,

·        zaburzenia koncentracji uwagi

·        nadwrażliwość na dźwięki,


PRZEBIEG TERAPII SŁUCHOWEJ
·        Wywiad wstępny.

·        Analiza dostarczonych dokumentów przez rodzica (na prośbę Terapeuty).

·        Pierwszy etap trwa 14 dni po ok. 1 godziny dziennie.

·        Przerwa 3-8 tygodni, badanie kontrolne.

·        Drugi i trzeci etap trwa 13 dni po 2 godziny dziennie. W tym (w zależności od osoby) 30min. aktywnej pracy z mikrofonem.

·        Kolejne etapy 13-dniowe realizowane są po 6 miesiącach przerwy.


W zależności od rodzaju i nasilenia problemów możliwa jest inna wersja przebiegu treningu. Terapeuta indywidualizuje oraz dostosowuje możliwości każdego wychowanka danego dnia. Terapeuta może przerwać sesje, jeśli zauważy niepokojący stan zdrowia dziecka, bądź gdy dziecko będzie nieobecne podczas kontynuacji sesji dłużej niż 3 dni.