Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

swietlica-opiekuncza.png

Od 25 03.2019 -31.03.2022 r. Fundacja Dzieciom Pomagaj rozpoczęła realizację projektu :Świetlica opiekuńczo-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Świetlica będzie działać popołudniami, 5 razy w tygodniu z wyłączeniem przerwy wakacyjnej (lipiec i sierpień).Uczestnicy świetlicy w trakcie pobytu skorzystają z zajęć grupowych oraz z zajęć specjalistycznych: terapii integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, terapii fizjoterapeutycznej, dogoterapii. 

Warunkiem rekrutacyjnym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.  

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.