Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Konsultacje specjalistyczne

Fundacja Dzieciom Pomagaj zaprasza Rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem na BEZPŁATNE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE.


W skład zespołu diagnozującego wchodzą specjaliści:
 Psycholog
 Neurologopeda
 Pedagog specjalny
 Terapeuta integracji sensorycznej
 Fizjoterapeuta
Konsultacje odbywają się przez cały rok, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają możliwość zapisania się do Fundacji, a tym samym skorzystania z dodatkowych, popołudniowych zajęć specjalistycznych.
Szczegółowe informacji udzielamy pod nr tel. 575 348 080, 62 597 60 27