Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

W naszej placówce dokładamy wszelkich starań aby niwelować bariery, które są stawiane przed osobami niepełnosprawnymi.  Jedną z takich barier są problemy w komunikacji.  Aby je zminimalizować stosujemy różne metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC).

„Komunikacja wspomagająca – wszelkie środki oraz działania wykorzystywane podczas porozumiewania się w celu wspomagania (uzupełniania lub usprawniania) naturalnej mowy lub/i pisma. W przeciwieństwie do komunikacji alternatywnej jest procesem wspomagania, nie zastępowania naturalnej mowy. (…)

Komunikacja alternatywna – sposoby porozumiewania się inne niż przy użyciu naturalnej mowy lub/i pisma; jest substytutem naturalnej mowy”

 

AAC dobieramy indywidualnie do potrzeb i możliwości naszych wychowanków. Najczęściej stosujemy następujące systemy AAC.

(Każdy system wspierany jest narzędziem w postaci książki komunikacyjnej):

 

System komunikacji PECS –Wprowadzając PECS zaczynamy od nauczenia danej osoby podawania ikony (symbolu graficznego) pożądanej rzeczy „partnerowi komunikacyjnemu”, który natychmiast uznaje tę inicjację jako prośbę. System w kolejnych fazach  zmierza w kierunku nauki rozróżniania obrazków oraz docelowo do budowania pełnych zdań. Osoby, które potrafią budować zdania uczone są odpowiadania na pytania oraz komentowania.

 

Program Rozwoju Komunikacji Makaton – jest  systemem AAC, który wykorzystuje dwa rodzaje znaków: znak manualny (gest) i/lub znak graficzny (symbol).

Wybór formy gestu lub symbolu zależy od indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby korzystającej z metody. Dzieci i dorośli oraz rodzice i terapeuci mają pełną możliwość wyboru najbardziej adekwatnego i odpowiedniego dla siebie i sytuacji sposobu nauki. Gesty i symbole nie są alternatywami wzajemnie wykluczającymi się, mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie lub też mogą być łączone z innymi systemami AAC.

 

Wyżej wymienione systemy wspomagane są:

·         Gestami Makaton

·         Symbolami graficznymi:

            - PCS

            - Makaton

            - Pics for PECS

            - zdjęcia rzeczywiste

·         Symbolami przestrzenno-dotykowymi

 Podczas wprowadzania AAC niezwykle ważna jest semantyzacja otoczenia czyli oznaczanie przedmiotów i miejsc istotnych dla wychowanka symbolami graficznymi.

 

AAC w naszym ośrodku wspierane jest narzędziami wysokiej technologii: tablet, GoTalk, QuickTalker, BicMac, Mówik, o których niedługo pojawi się kolejny artykuł.

 

 

Źródła:

Podręczny słownik terminów AAC, Grycman M.,Kaczmarek B.B.

https://www.makaton.pl/

http://www.pecs-poland.com/

 

Polecamy:

https://www.facebook.com/groups/502523593266181/

https://www.facebook.com/groups/693959720801498/

https://www.facebook.com/AAC-komunikacja-wspomagaj%C4%85ca-Wroc%C5%82aw-1146772265449949/

https://www.facebook.com/bibliotekaaac/

https://www.facebook.com/GADUterapia/