Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Gaura Zofia

agnieszka-nowak-1.jpg

Nasza córka Zosia urodziła się  25 I 2010r. pomimo 30 miesiąca życia (2,5 lata) wykazuje wiele cech wskazujących na bardzo znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Zosia jest dzieckiem leżącym- nie obraca się samodzielnie, nie siedzi, nie utrzymuje głowy, nie przemieszcza się w żaden sposób. W obrębie całego ciała wykazuje znacznego stopnia obniżone napięcie mięśniowe. Jest bardzo wiotka w osi długiej.
Od urodzenia objęta jest stała opieką poradni: neurologicznej, genetycznej, gastrologicznej, okulistycznej i rehabilitacyjnej.
Nasza córka diagnozowana była w kilku specjalistycznych ośrodkach neurologii dziecięcej,
mimo to nie potwierdzono do tej pory ostatecznej diagnozy u dziecka.
Od początku Zosia objęta jest intensywną rehabilitacją ruchową w różnych ośrodkach a także prowadzona jest prywatna rehabilitacja dziecka w domu przez wykwalifikowanego rehabilitanta oraz codzienne ćwiczenia wykonywane przez mamę dziewczynki.  Lekarze przypuszczają, iż u Zosi występuje: Mózgowe porażenie dziecięce postaci z dominującym objawem wiotkości znacznego stopnia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego- jest to opinia lekarza prowadzącego neurologa dziecięcego. Ponadto u dziecka występuje także padaczka (Zespół Westa).
Zosia wymaga nadal ciągłej, intensywnej rehabilitacji ogólnorozwojowej, dzięki której robi śladowe postępy w rozwoju oraz odpowiedniego sprzętu ortopedycznego.
Ze względu na sytuacje finansową naszej rodziny pokrycie kosztów rehabilitacji oraz sprzętu ortopedycznego jest dla Nas nie do udźwignięcia. Sami nie jesteśmy wstanie  w pełni zapewnić Naszej córeczce dalszego leczenia i rehabilitacji jakiej wymaga jej obecny stan zdrowia. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrego serca o pomoc i wsparcie, aby umożliwić Zosi rozwijać się w miarę istniejących możliwości psychofizycznych i psychoruchowych. Jedną z szans na ciągłość koniecznej dla Naszej córki rehabilitacji i leczenia jest możliwość zbiórki pieniężnej z  1%. 

Jak pomóc?


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę:
Fundacja Dzieciom "Pomagaj" oraz nr KRS  0000 285433, a w rubryce "cel   szczegółowy" 1% dla Zofia Gaura.
serdecznie dziękujemy za okazaną Nam pomoc.
Rodzice Zosi- Małgorzata i Mariusz Gaura oraz rodzeństwo- Julia i Mateusz.

Kucharski Paweł

agnieszka-nowak-1.jpg

Paweł urodził się w styczniu 1994 roku ,przyszedł na
świat z zespołem Downa .Schorzenie to przejawia się u
niego uposledzeniem umysłowym .Wymaga stałego
wspomagania rozwoju,specjalistycznych konsultacji i
rechabilitacji.Pomogły by mu w tym turnusy
rechablilitacyjne. Niestety , nigdy jeszcze nie był na
zadnym z powodu wysokich kosztow.Jest to dla mnie
nieosiągalne.Dlatego zwracam się do wszystkich ludzi
dobrej woli o wsparcie.

Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę
Fundacja Dzieciom Pomagaj oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce cel
szczegółowy 1% dla Pawła Kucharskiego.

Za kazda okazana pomoc z góry serdecznie dziekuje.
Mama Pawła- Elżbieta Kucharska

Król Laura

agnieszka-nowak-1.jpg

Laura choruje na wrodzoną łamliwość kości, jest to rzadka choroba genetyczna, która powoduje ze jej kości są kruche i mogą ulegać złamaniu w sytuacjach najmniej spodziewanych. Laura urodziła się z 11 przebytymi złamaniami z okresu ciąży, były to kości udowe, podudzia, żebra, obojczyki i kość ramienna, a po porodzie, podczas transportu między szpitalami, doznała złamania drugiej kości ramiennej.
Niestety, jest to choroba nieuleczalna, możemy tylko łagodzić jej skutki i wzmacniać kości, poprzez terapie lekami w szpitalu w Łodzi, na które jeździmy cyklicznie co 2 miesiące i rehabilitacje w Warszawie, która ma za zadanie wzmocnić mięśnie, a przez to kości i kręgosłup, żeby nie doprowadzić do deformacji, ponieważ osoby chorujące na tą chorobę, przeważnie poruszają się na wózku inwalidzkim, z powodu licznych złamań nóg i deformacji tych kości jak i skrzywieniom kręgosłupa.
Laura również ma zdeformowane kości nóg po złamaniach z okresu ciąży i będzie musiała przejść w przyszłości operacje, a po nich intensywne rehabilitacje, żeby mogła stanąć na własnych nogach i móc stać się samodzielną, a gdy urośnie, kolejne operacje wymiany prętów na większe i po nich kolejną rehabilitacje. Niestety niesie to za sobą ogromne koszty, wiec jeśli ktoś z Państwa byłby skłonny wesprzeć nas w walce o samodzielność naszej córki i życie bez ciągłego bólu powodowanego złamaniami to będziemy bardzo wdzięczni.

JAK POMÓC?     

Możesz pomóc  przekazując  1% swojego podatku dochodowego. Przy wypełnianiu PIT należy podać: Fundacja Dzieciom POMAGAJ KRS: 0000285433

Cel szczegółowy: Laura Król

Sobczak Maja

agnieszka-nowak-1.jpg

Spaszewska Martyna

agnieszka-nowak-1.jpg

Nasza córka Martynka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Pierwsze dni i miesiące jej życia to operacje i pobyt w specjalistycznej klinice. Lekarze stwierdzili u Martynki znacznie obniżone napięcie mięśniowe kończyn dolnych i konieczność intensywnej rehabilitacji, aby uzyskać jak najlepszą sprawność nóg. Obecnie córka ma ponad 4 latka. Jest pod stałą opieką rehabilitanta i innych specjalistów : urologa, eurochirurga, ortopedy. Dzięki rehabilitacji postępy są duże. Dziś Martynka zaopatrzona jest w specjalne aparaty ortopedyczne, dzięki którym stawia swoje pierwsze kroki. Bez nich jest to jednak niemożliwe. Konieczna jest dalsza rehabilitacja i leczenie. Chcielibyśmy aby nasza córeczka miała możliwość wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci np. do ośrodka Wielspin w Wągrowcu lub Zabajka w Złotowie. Koszt jednego 14-dniowego turnusu wynosi ok.3500 zł. Nasze możliwości finansowe są zbyt małe aby zrealizować wyjazdy na turnusy i dalszą rehabilitację. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe, abyśmy mogli osiągnąć nasz cel- SPRAWNOŚĆ I ZDROWIE MARTYNKI. 


Jak pomóc?


Przekaż Martynce 1% swojego podatku. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce Inne informacje - 1% dla Martyny Spaszewskiej. 
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.
Rodzice Martynki-Ewelina i Tomasz Spaszewscy

strona Martynki to: http://www.martynkaspaszewska.boo.pl/

Molka Oliwia

agnieszka-nowak-1.jpg

Nasza córeczka Oliwia cierpi na bardzo rzadkie schorzenie neurologiczne- Zespół Angelmana i padaczkę. Urodziła się 20.04.2006roku jako zdrowe dziecko przynosząc nam wielką radość. Jednak już u półrocznej córeczki można był zauważyć, że nie rozwija się prawidłowo. Zaczęła się więc wędrówka od lekarza, do lekarza, która trwa do dziś. Oliwia potrzebuje ciągłych wizyt u neurologa, rehabilitanta, okulisty, ortopedy, logopedy i laryngologa. Sukcesem jest fakt, że Oliwia samodzielnie chodzi od 4 roku życia. Nadal jednak jest pampersowana i rozumie dopiero pojedyncze słowa. Jej rozwój wymaga ciężkiej pracy i nakładów finansowych. Robimy wszystko, aby nasza córeczka miała zapewnioną pomoc specjalistów, ale też prosimy ludzi dobrej woli aby wsparli nas w tym dążeniu. Za każdą okazaną pomoc z góry dziękujemy Szanownym Darczyńcom.

Jak pomóc?


Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać  nr KRS 0000285433,a w rubryce "cel szczegółowy 1%" - dla Oliwii Molki

Anna i Hieronim Molka

z córką Oliwią i synem Kacprem

Zduniak Patrycja

agnieszka-nowak-1.jpg

Mam na imię Patrycja. Urodziłam się zdrowa.  Jednak już w  8 miesiącu życia zaobserwowano pierwsze nieprawidłowości - pojawienie się zaćmy jednego oka, a  niedługo później drugiego oka. Z tego powodu byłam operowana. Następnie zaobserwowano opóźnienie w rozwoju . Chód od początku był mniej sprawny. W trakcie dalszego życia , na przestrzeni kilkunastu lat obserwowano stopniowe pogarszanie się funkcji motorycznych , głównie nasilanie się objawów niezborności , zaburzenia równowagi oraz pogarszanie płynności mowy . Aktualnie nie chodzę już samodzielnie , mam zaniki mięśniowe oraz postępującą deformację stóp.   Jestem osobą całkowicie niewidzącą. W badaniu CT głowy stwierdzono objawy zaniku kory mózgu a zwłaszcza móżdżku. Wymagam  ciągłej rehabilitacji ruchowej , szczególnie ćwiczeń równoważnych oraz ogólnie usprawniających .Ślepota oraz zaburzenia narządu ruchu , trudności w samodzielnym poruszaniu się ( wózek inwalidzki ) nie pozwalają mi na samodzielne życie. Dzięki wytrwałości , pracy i dużej miłości mojej mamy mogę jeszcze cieszyć się życiem.


Jak pomóc ?

Można przekazać 1% swojego podatku. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę : Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "inne informacje" 1 % dla Patrycji Zduniak.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Patrycja Zduniak

Orłowski Szymon

agnieszka-nowak-1.jpg

Szanowni Państwo.
Szymon urodził się w 24-tym tygodniu ciąży. Ważył 750 gramów. Okres adaptacyjny i wczesnoniemowlęcy był bardzo powikłany:niewydolność krążeniowo-oddechowa, wrodzone zapalenie płuc, wrodzone zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, perforacja przewodu pokarmowego, przewlekła choroba płucna - wsparcie oddechowe inwazyjne i nieinwazyjne stosowano do 88 doby życia. Po urodzeniu przeszedł następujące operacje:
-wyłonienie przetoki jelitowej,
-laserokoagulacja pierwotnie nieuczynionej siatkówki,
-operacyjne zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego,
-odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego.
Po wypisaniu ze szpitala, po 6-ciu miesiącach walki o życie Szymona dostaliśmy skierowanie do szeregu poradni specjalistycznych, pod których opieką jest do dzisiaj. Rozpoczął też rehabilitację ruchową. Obecnie jest na etapie nauki samodzielnego chodzenia. Jednak proces jego rehabilitacji jest długotrwały i wymaga dalszej intensywnej pracy, zarówno jego jak i naszej. W związku z powyższym konieczne jest kontynuowanie ćwiczeń. Jednak mimo usilnych starań o dobry rozwój naszego synka nie jesteśmy w stanie zapewnić mu codziennej rehabilitacji, która jest mu tak bardzo potrzebna, aby mógł dogonić swoich rówieśników. Szymon jest dzieckiem wesołym, ruchliwym, daje nam wiele radości. Bardzo go kochamy i staramy się zapewnić mu wszystko, co tylko jest w naszej mocy, żeby był dzieckiem szczęśliwym. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc.

Jak pomóc?


Podatnik może przekazać 1% swojego podatku w rubryce OPP wpisać nazwę fundacji "Fundacja Dzieciom POMAGAJ" . KRS 0000285433, a w rubryce "inne informacje"  1% dla Szymona Orłowskiego.

Juszczak Laura

agnieszka-nowak-1.jpg

Laura ma niespełna 4 lata.Urodziła sie w 31 tygodniu ciąży bliżniaczej z wagą 1600g.W 5 dobie życia doznała udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu.Następstwem udaru jest u Laury niedowład połowiczy prawostronny oraz niedowidzenie.Oprócz tego Laura od 6 miesiąca życia choruje na epilepsję tzw.Zespół Westa.
Laura jest opóżniona psycho-ruchowo.Nie siedzi samodzielnie,nie chodzi.Jest pod stałą opieką wielu specjalistów,logopedy,neurologa,rehabilitanta,psychologa,okulisty.Jest też systematycznie rehabilitowana.
Wymaga stałej 24 godz. opieki i pomocy we wszystkich czynnościach życiowych. Ze względu na opóźniony rozwój potrzebuje stałej, intensywnej i wielospecjalistycznej rehabilitacji . Wszystko to jest jednak bardzo kosztowne. Niestety takich kosztów nie jesteśmy w stanie udźwignąć sami. Dlatego zmuszeni jesteśmy prosić o pomoc.
Jak pomóc?

PODARUJ 1% LUB DOWOLNĄ DAROWIZNĘ.
Przekaż Laurze 1% podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę :
,,Fundacja Dzieciom Pomagaj,,oraz nr KRS 0000285433 z dopiskiem -1% dla LAURY JUSZCZAK.
Możesz podarować również dowolną darowiznę na subkonto LAURY w Fundacji Dzieciom Pomagaj.

Chojnacki Oliwier

agnieszka-nowak-1.jpg

Nasz synek Oliwer urodził się 20.07.2011 jako wcześniak, m-c przed terminem rozwiązania. Ważył 1980 g , do domu przyjechał po 3 tygodniach i od  momentu przyjazdu do domu jest pod opieką wielu poradni: neurologicznej, kardiologicznej , logopedycznej , okulistycznej, gastroenterologicznej, audiologicznej, genetycznej, neurologopedycznej. W wieku 3 m-cy stwierdzono u niego wzmożone napięcie mięśniowe w kończynach górnych i dolnych oraz obniżone napięcie mięśniowe  od szyi do tułowia. Od tego też czasu jest rehabilitowany. Udało nam się osiągnąć to, że w wieku 12 m-cy samodzielnie usiadł, natomiast  w chwili obecnej tj. w wieku 19m-cy próbuje chodzić z pomocą za rękę. Ale do samodzielności jeszcze sporo mu brakuje. NFZ funduje nam tylko 2 godz rehabilitacji w tygodniu. Resztę musimy organizować na własny koszt oraz ćwiczymy każdego dnia w domu. Ponadto Oliwer ma wadę serca , niedomknięty otwór owalny wielkości około 0,5 cm. Być może w przyszłości będzie musiał przejść zabieg operacyjny zamknięcia tego otworu. Ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy skierowano nas na badanie genetyczne po których to okazało się ,że Oliwer ma abberację chromosomową 14 chromosomu potocznie mówiąc " ma za dużo materiału genetycznego na 14 chromosomie". Genetycy określają to jako zespół wad rozwojowych. Syn jest pod opieką poradni genetycznej .Diagnoza jest taka - że z powodu tej wady Oliwier wolniej się rozwija i może mieć w przyszłości problemy z nauką .Ale wiadomo czas pokaże.
U Oliwiera stwierdzono również dużą wadę wzroku. W tym roku u syna stwierdzono niedosłuch asymetryczny, na dzień dzisiejszy nie jest on duży. Ale dla lepszego rozwoju
musimy małego zaprotezować aparatami. Dodatkowo czekają nas treningi słuchowe pod kątem rozwoju mowy. Takie zajęcia musi mieć przynajmniej raz w tygodniu.
Oliwier jest bardzo pogodnym i kontaktowym chłopcem mimo wielu przeciwności losu idzie swoim torem do przodu i  ma duże szanse żyć jak zdrowy człowiek , ale teraz na starcie potrzebuje pomocy wielu specjalistów, którzy pomogą nam stymulować jego rozwój i pozwolą mu dogonić rówieśników. Sporo kosztów musimy ponosić sami dlatego każda pomoc z Państwa strony ma dla nas ogromne znaczenie i z góry za nią dziękujemy.
Rodzice
Małgorzata i Adam Chojanccy.

Jak pomóc?

 W rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Oliwier Chojnacki.


Aktualności

czwartek 21 marzec 2019CER Tęcza
Dlaczego 21 marca? Więcej »