Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

MIZGAŁA MACIEJ

agnieszka-nowak-1.jpg

Maciuś urodził się 27 tygodniu ciąży. Przez półtora roku był zupełanie niesprawny fizycznie (leżał, nie obracał się na boczki, nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym). Pierwsze diagnozy były bardzo niepomyślne: dzięcięce porażenie mózgowe, hipoplazja ciała modzelowatego i robaka, zespół Westa, niedosłuch. Aktualnie stan Maciusia, dzięki systematycznej rehabiblitacji, jest stanowczo lepszy. Maciuś zaczął chodzić, jest wesoły, ma lepszy kontakt z otoczniem. Niestety wciąż nie mówi, nie rozumie mowy, nie wskazuje na swoje potrzeby, nie gryzie i nie przeżuwa. Pomóc mógłby turnus rehabilitacyjny logopedyczny. Koszt turnusu to 5 tysięcy złotych. Liczymy jednak na to, że uda nam się zebrać tę kwotę i Maciuś zacznie nas rozumieć i rozmawiać nami. 

Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wpisać "dla Macieja Mizgały" 

Wdzięczni rodzice Maciusia

Budzik Jakub

agnieszka-nowak-1.jpg

Jakub Budzik urodził się 26.09.2015 jako zdrowy chłopczyk. Gdy skończył trzy miesiące wystąpiły u niego pierwsze ataki padaczki. Dobór leku był bardzo trudny i długotrwały. Ciągłe pobyty w szpitalu i u specjalistów. Wprowadzono do leczenia 7 leków, obecnie Kuba jest na 3 lekach. Została postawiona diagnoza - padaczka lekooporna. Trwające pięć miesięcy ataki spowodowały znaczne zahamowanie rozwoju psychoruchowego. Mimo stałej rehabilitacji to co wyćwiczył ataki zabierały. Kuba w tym czasie był jakby nieobecny, nie poznawał nas ? rodziców, było mu obojętne gdzie jest i z kim, nie wodził wzrokiem, nie skupiał wzroku, nie uśmiechał się. Dnia 24 sierpnia ataki ustały. Powoli zaczyna się rozwijać, poznaje nas, uśmiecha się, wodzi wzrokiem. Mimo stałej rehabilitacji nie siedzi jeszcze samodzielnie, nie chodzi, nie chwyta przedmiotów, nie przewraca się z brzucha na plecy, nie raczkuje. Konieczna jest dalsza intensywna rehabilitacja. Prosimy o wsparcie, żeby Kuba mógł postawić swój pierwszy krok i dogonić rówieśników.

Jak pomóc?
Można przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wpisać "dla Jakub Budzik"

Wdzięczni rodzice Kubusia

Smelczyński Wiktor

agnieszka-nowak-1.jpg

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie . Nasz Synek Wiktor choruje na bardzo rzadką ( jest nas garstka około 40 dzieciaczków w Polsce) genetyczną, metaboliczną chorobę, która nosi nazwę LCHAD (Deficyt dehydrogenazy hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych). 
Wiktorek urodził się 18 marca 2009 jako zdrowy chłopiec  z 10 punktami w skali Apgar. Kiedy skończył 4 miesiące trafił na intensywną terapię, gdzie rozpoznano tę podstępną chorobę. Choroba wymaga stosowania diety niskotłuszczowej, regularnego, wysokokalorycznego pożywienia. Niestety w skutek zbyt późnego rozpoznania  doszło do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. U Wiktora stwierdzono ostrą niewydolność oddechową i krążeniową, hepatomegalię, częstoskurcz nadkomorowy, hipoglikemię (spadek cukru do 2mg%). Lekarze nie dawali szans na przeżycie. Nasz synek przez 1,5 tygodnia był w śpiączce.
Wiktor wywalczył życie a teraz walczy o lepsze jutro, być może w przyszłości samodzielne funkcjonowanie.
Obecnie nie chodzi, nawet nie czworakuje, samodzielnie nie siedzi, nie mówi tylko gaworzy, nie ma z nim kontaktu, nawet wzrokowego. Ma stwierdzone wodogłowie z małogłowiem, padaczkę i znaczne opóźnienie psycho-ruchowe dodatkowo torbiel pajęczynówka w główce. Dodatkowo w skutek niechęci do jedzenia ma założoną gastrostomię
Rehabilitacja jest dla nas priorytetem, gdyż tylko ona może poprawić funkcjonowanie Wiktora. Niestety wydatki przy chorym dziecku są ogromne, wyjazdy, wizyty u specjalistów, rehabilitacja, sprzęt przewyższają nasz budżet domowy. Aby móc w sposób wystarczający zapewnić Wiktorowi rehabilitację chcemy wyjeżdżać na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne oraz zakupić sprzęt, dlatego prosimy Was o przekazanie 1% na subkonto Wiktora, a może ktoś z Państwa będzie chciał dodatkowo wesprzeć finansowo.
 Za wszystkie najmniejsze wpłaty serdecznie dziękujemy.


Jak pomóc?


Można  przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Wiktor Smelczyński .

Bora Tomasz

agnieszka-nowak-1.jpg

Nazywam się Tomasz Bora.Od urodzenia choruję na Mózgowe Porażenie Dziecięce.Powoduje to,że jestem bardzo nie samodzielny.Mam porażenie czterokończynowe. Mam obniżone napięcie mięśni, co powoduje że nie mogę chodzić ,nie sygnalizuję potrzeb fizjologicznych, ponadto mam epilepsję. Wymagam całodobowej opieki. Jestem rehabilitowany od wczesnego dzieciństwa w domu, w różnych ośrodkach . Jestem pod opieką neurologa,pedagoga,rehabilitantów,logopedy, okulisty i psychologa.Robię niewielkie postępy dzięki mozolnej pracy wielu specjalistów,uporowi rodziców,a przede wszystkim swojej wielkiej radości do życia. Chciałbym, aby tak pozostało. Dzięki intensywnej rehabilitacji nie cofam się w rozwoju. Aby mój stan się poprawiał muszę mieć stałą,intensywną rehabilitację intelektualną i ruchową. Niestety wiąże się to z dużymi kosztami.Wszystkie swoje sukcesy zawdzięczam hojności ludzi wielkiego serca,którzy przekazują mi 1% swojego podatku zapewniając mi leczenie i rehabilitację na najwyższym poziomie.Za co bardzo dziękuję.Proszę ,dołącz do grona Tych wszystkich osób,dla których mój los nie jest obojętny.                 

Jak pomóc?                                                                                                          

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1%  dla OPP" wpisać nr KRS Fundacji Dzieciom Pomagaj 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wskażesz- dla:Tomasza Bora. 

Możesz również pomóc przekazując ten apel Twoim bliskim i znajomym! Rodzice Tomasza. Kontakt:62 76-133-64

Banasiewicz Dominika Dawid

agnieszka-nowak-1.jpg

Dominika i Dawid urodzili się 07.07.2004, choć lekarze po urodzeniu nie dawali im szans na przeżycie.

Bliźniaki urodziły się w 27 tygodniu ciąży w zamartwicy z licznymi powikłaniami, czego następstwem jest znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Dzieci mają niedowład spastyczny czterokończynowy, są leżące, nie widzą, mają padaczkę i wymagają całodobowej opieki i stałej rehabilitacji.

Ponadto Dawid z powodu niewydolności oddechowej ma założona rurkę tracheotomijną i wymaga częstego odsysania oraz okresowo tlenoterapii, jest karmiony przez gastrostomię.

Specjalna dieta, leki, środki pielęgnacyjne, rehabilitacja i częste wyjazdy do lekarzy specjalistów pochłaniają większą część dochodów, dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Dominiki i Dawida.

Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisaćnr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" - dla Dominiki i Dawida Banasiewicz
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy rodzice: Elżbieta i Zbigniew Banasiewicz oraz starszy brat Jakub.

Nasz adres e-mail  :  ela-banasiewicz@wp.pl

Gralińska Marta

agnieszka-nowak-1.jpg

Marta urodziła się 28 lutego 2000 r., w 30 tyg. ciąży z niedotlenieniem i niedokrwieniem mózgu, Choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Nie chodzi, nie mówi, wymaga opieki i pomocy we wszystkich czynnościach. Od urodzenia jest pod stałą opieką specjalistów: neurologa, okulisty, kardiologa, logopedy, rehabilitanta. Wymaga codziennej, intensywnej rehabilitacji intelektualnej i ruchowej. Dzięki niej stan Marty nie pogarsza się, a powoli, stopniowo poprawia. NFZ nie zapewnia wystarczającej rehabilitacji, dlatego musimy organizować ją we własnym zakresie. Nasze możliwości finansowe nie pozwalają nam sprostać wszystkim potrzebom związanym z leczeniem Marty.
Prosimy o wsparcie trudnej walki o lepsze życie naszej córki.

Jak pomóc?
 Można przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wpisać "dla Marty Gralińskiej".

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.Rodzice Marty Sylwia i Daniel Gralińscy.  

JURACZYK WIKTORIA

agnieszka-nowak-1.jpg

Wiktoria urodziła się 30 stycznia 2003 roku z wadą wrodzoną: przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Zaraz po urodzeniu przeszła operację przepukliny. W 16-tej dobie życia została wstawiona zastawka z powodu wodogłowia. Stan po operacji był ciężki. Wiktoria ma pęcherz neurogenny, niedowład kończyn dolnych oraz porażenie lewostronne. Ze względu na wadę wrodzoną na kręgosłupie i w główce powstały torbiele. Wszystkie czynności wykonuje prawą ręką a lewą potrafi jedynie podtrzymać sobie przedmioty trzymane w ręce prawej. Nie potrafi przewrócić się na boki ani pełzać. Przeszła wiele operacji związanych z częstym psuciem się zastawki. Rehabilitowana jest przez nas w domu metodą NDT a wcześniej metodą Vojty. Obecnie ma 6 lat i jest bardzo pogodnym i wesołym dzieckiem. Ze względu na swoją chorobę porusza się na wózku inwalidzkim. Pomimo rehabilitacji i środków ortopedycznych tj. gorset i parapodium powstaje duże skrzywienie kręgosłupa. Córka jest pod stałą opieką neurochirurgów, neurologa, urologa, ortopedy, rehabilitanta i okulisty. Kontrole te wymagają dojazdów do Poznania. Największą pomocą dla dziecka jest intensywna rehabilitacja w specjalistycznych ośrodkach. Koszt jednego 14-dniowego turnusu to około 3500 zł. Nasza sytuacja nie pozwala nam na takie wydatki, gdyż nasza rodzina składa się z pięciu osób a jedynym żywicielem jest mąż. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie finansowe. Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.


Jak pomóc ?


Można przekazać 1% swojego podatku. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę : Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "inne informacje" 1 % dla Wiktorii Juraczyk.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Rodzice Wiktorii -Agnieszka i Sławomir Juraczyk

Tułacz Zofia

agnieszka-nowak-1.jpg

Zosia ma 5 lat. Cierpi na padaczkę lekooporną i Dziecięce Porażenie Mózgowe. Od 3go miesiąca życia była intensywnie rehabilitowana, w wyniku czego dziewczynka siedzi. Nie mówi jednak, nie sygnalizuje swoich potrzeb z wyjątkiem jedzenia i picia. Wymaga całodobowej nieustannej opieki. Potrzebna jest leczenie wielo-specjalistyczne, jak również rehabilitacja. Jestem bezsilna wobec choroby Zosi, ograniczają nas względy finansowe.

Jak pomóc?

Nr KRS 0000 285433 w tytule Pit-u koniecznie dla Zosi TułaczZ serca dziękuję tym, którzy zechcą nam pomóc, aby nie utracić nadziei, że moja Zosia kiedyś zacznie chodzić.

Z poważaniem  rodzice

Raźniak Patrycja

agnieszka-nowak-1.jpg

MAM NA IMIĘ PATRYCJA I MAM 17 LAT. W CIĄGU TYCH 17-STU LAT PRZESZŁAM JUŻ BARDZO WIELE OPERACJI I DŁUGIE POBYTY W SZPITALU.OD URODZENIA JESTEM POD OPIEKĄ CENTRUM  ZDROWIA DZIECKA  W WARSZAWIE. W PORADNI  UROLOGICZNEJ, CHIRURGICZNEJ, CHORÓB WĄTROBY,HEMATOLOGICZNEJ ORTOPEDYCZNEJ I WIELU INNYCH.JAK KAŻDA NASTOLATKA CHCIAŁA BYM MIEĆ NORMALNE ŻYCIE .JEDNAK ZE WZGLĘDU NA MOJĄ CHOROBĘ JESTEM OGRANICZONA. OBECNIE  JESTEM UCZENNICĄ W PIERWSZEJ KLASIE TECHNIKUM LOGISTYCZNYM W PRZYSZŁOŚCI CHCIAŁABYM STUDIOWAĆ I PRACOWAC W TYM ZAWODZIE .JAK NA RAZIE MÓJ STAN ZDROWIA NIE POZWALA MI CHODZIĆ DO SZKOŁY DLATEGO MAM INDYWIDUALNE NAUCZANIE W DOMU. TO WSZYSTKO CO OPISAŁAM WYŻEJ POCIĄGA ZA SOBĄ DUŻE KOSZTY FINANSOWE , DLATEGO PROSZĘ O PRZEKAZANIE 1%PODATKU NA MOJĄ REHABILITACJĘ  ORAZ  LECZENIE.


Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS: 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Patrycja Raźniak

Jeszke Adam

agnieszka-nowak-1.jpg

Nasz syn Adam Jeszke ma obecnie 5 lat. W wieku trzech lat został zdiagnozowany w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. Diagnoza autyzm. Syn otrzymał opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności.  
Koszty rehabilitacji , oraz wszelkich innych form wspierania rozwoju naszego syna wynoszą ok. 1500 zł. miesięcznie i znacznie przekraczają nasze możliwości finansowe. Nie mamy możliwości rehabilitować Adama tak intensywnie , jak jest to konieczne, a nieleczony autyzm jest niestety chorobą postępującą .
Dzięki intensywnej rehabilitacji nasz syn pokonał już wiele barier. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy. Dlatego prosimy o pomoc przekazując 1% podatku na subkonto Adama w Fundacj Dzieciom POMAGAJ. Dane fundacji: Fundacja dzieciom Pomagaj, Wolica, ul. Radosna 1, 62-872 Godziesze Małe.

Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce " 1% dla OPP" wpisać nazwę fundacji oraz nr. KRS  0000285433 z dopisjkiem 1% dla Adama Jeszke.


Rodzice:    
Magdalena i Łukasz Jeszke


Aktualności

piątek 17 maj 2019CER Tęcza
VIII Regionalny Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych za nami . W imprezie uczestniczyło 7 re... Więcej »