Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Wojtczak Szymon

agnieszka-nowak-1.jpg

Szymon urodził się 15.06.2015r. z przepukliną oponowo-rdzeniową, rozszczepem kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, oraz współistniejącym wodogłowiem. Wada ta wiąże się z wieloma przeciwnościami, głównie z niedowładem kończyn dolnych, oraz pęcherzem neurogennym. Mimo tak młodego wieku Szymon przeszedł już kilka operacji.
Szymon od 2 miesiąca życia jest intensywnie rehabilitowany różnymi metodami, oprócz rehabilitacji domowych, 4 razy w tygodniu dojeżdżamy do gabinetów rehabilitacyjnych. Większość z tych rehabilitacji są rehabilitacjami prywatnymi. Syn pozostaje także pod stałą opieką w Łodzi i Poznaniu lekarzy różnych specjalizacji: Neurochirurga, Neurologa, Urologa, Ortopedy.
W 2017r. Szymon wziął udział w eksperymentalnej terapii komórkami macierzystymi od niespokrewnionego dawcy. Po tej terapii widzimy duże postępy u syna. Szymon zaczął raczkować, stawiać pierwsze kroki w pionizatorze przy balkoniku. Widzimy jaką to mu sprawia ogromną radość.
Teraz stoi przed Szymonem i Nami wielka szansa, gdyż Syn dostał zgodę od Komisji Bioetycznej, a następnie został zakwalifikowany do drugiej serii podań komórek macierzystych.
Wiemy że ta terapia da mu dużo możliwości w przyszłości, gdzie nie będzie musiał potrzebować pomocy od drugiej osoby w codziennej egzystencji ruchowej.
Dlatego też prosimy Was o wsparcie i pomoc finansową.

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

Jak pomóc? Możecie Państwo pomóc, wystarczy w zeznaniu podatkowym przekazać 1% dla FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ (KRS 0000285433) A W RUBRYCE INNE INFORMACJE "1% DLA SZYMONA WOJTCZAK”

Prejc Michał

agnieszka-nowak-1.jpg

Michaś urodził sie w maju 2007 i od samego początku znajduje się pod opieką lekarzy specjalistów i rehabilitantów. W 2010 r. zdiagnozowano u niego wadę genetyczną- duplikację 19 chromosomu, które spowodowało poważne opóźnienie w rozwoju psycho  ruchowym. Oprócz tego wykryto u niego padaczkę oraz niedosłuch. Michaś nie mówi, ma problemy z poruszaniem się, a  z powodu bardzo obniżonej odporności często choruje. Pomimo tego jest bardzo pogodnym i wesołym dzieckiem dzielnie znoszącym częste wizyty u lekarzy i intensywną rehabilitację, które są jego szansą na lepsze życie. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc.

Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Michał Prejc .

Górka Oliwia

agnieszka-nowak-1.jpg

Nasza córeczka Oliwka urodziła się 30 lipca 2007 roku z otwartą przepukliną oponowo-rdzeniową  na odcinku lędźwiowo-krzyżowym  i wrodzonym wodogłowiem. Wystąpił taż uraz poporodowy lewego splotu barkowego. Po urodzeniu przeszła dwie poważne operacje w CZD w Warszawie. Lekarze stwierdzili również, że ma pęcherz neurogenny. Gdy miała około dwóch miesięcy zaczęliśmy z nią intensywną rehabilitację.
Dziś Oliwka ma 4,5 roku i jest cudownym , radosnym i silnym dzieckiem.
Nasza córeczka chodzi samodzielnie, ale zaopatrzona jest w specjalistyczne aparaty ortopedyczne.
Oliwce potrzebna jest ciągła rehabilitacja. Ponadto wszystkie konsultacje zarówno neurologiczne, ortopedyczne jak i urologiczne wymagają dużych nakładów finansowych.
Dlatego zwracam się do wszystkich Instytucji i Ludzi czułych na cierpienie dzieci z prośba o wsparcie 

Jak pomóc?


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę Fundacja Dzieciom  POMAGAJ  
oraz nr KRS 0000285433, 
a w rubryce  cel szczegółowy 1%- dla Oliwii Górka

Brzeski Paweł

agnieszka-nowak-1.jpg

Nasz syn Pawełek urodził się  w 12.01.2012, stwierdzono u niego autyzm wczesnodziecięcy a w lipcu 2014 padaczkę. Jedyną szansą dla naszego dziecka jest długotrwała i kosztowna terapia bez Państwa pomocy nie jesteśmy w stanie jej zapewnić. Marzymy o tym by Pawełek w przyszłości mógł samodzielnie tworzyć i realizować swoje plany i marzenia.

Możecie Państwo pomóc, wystarczy w zeznaniu podatkowym przekazać 1% dla FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ (KRS 0000285433) A W RUBRYCE INNE INFORMACJE "1% DLA PAWŁA BRZESKIEGO".

Tomaszewska Wiktoria

agnieszka-nowak-1.jpg

Moja wnusia, którą wychowuje  jako rodzina zastępcza urodziła się 08.10.2007r, przedwcześnie,
z cechami uszkodzenia CUN. W 4 miesiącu życia nastąpił ciężki epizod zatrzymania krążenia i
oddychania (w niejasnych okolicznościach). Po tym incydencie, Wiktorka została skierowana 
do Centrum Matki Polki w Łodzi, na operacje usunięcia krwiaka podtwardówkowego znad lewej półkuli. Obecnie Wiktorka choruje na mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem spastycznym czterokończynowym, korowe uszkodzenie wzroku ( widzi do 1m.), małogłowie. Nie chodzi, nie siedzi , nie mówi , nie je samodzielnie. Wymaga stałej 24 godz. opieki i pomocy we wszystkich czynnościach życiowych. Ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy w stopniu znacznym , potrzebuje stałej, intensywnej i wielospecjalistycznej rehabilitacji oraz korzystania z weielu innych metod terapeutycznych wspomagających i usprawniających jej rozwój . Wszystko to wymaga wiele wysiłku i wyrzeczeń a do tego jest bardzo kosztowne , jednakże ma duże znaczenie w codziernnym procesie leczenia, rozwoju i edukacji . Niestety takich kosztów nie jestem w stanie udźwignąć sama. Dlatego bez ofiarności i wsparcia ludzi o Wielkich Sercach , nie uda się zapewnić Wiktorce odpowieedniej rehabilitacji oraz usprawnienia. Dlatego zmuszna jestem prosuić o pomoc, za którą będe bardzo wdzięczna. 

Jak pomóc?

Przekaż Wiktorce 1% swojego podatku. Proszę o wpisanie w końcowej części PIT-u numeru KRS-u 
Ten numer KRS to: 0000285433
Z dopiskiem "cel szczegółowy 1%" - dla Wiktorii Tomaszewskiej

Serdecznie dziękuje za okazałą pomoc. 


Babcia Wiktorki
Beata Biernat

Przybylska Natalia

agnieszka-nowak-1.jpg

Nasza córeczka Natalia urodziła się 7 maja 2000 roku.
Zaraz po urodzeniu zdiagnozowano u niej martwicze zapalenie jelit i epilepilepsję, Dziecięce Porażenie Mózgowe. Jest dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim. Ma obustronny niedosłuch. Od 2009 roku jest aparatowana. Trzy lata temu Natalka zaczęła chodzić. Niestety nie mówi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, a w związku z bardzo niską odpornością jest niezmiernie podatna na infekcje wymagające długotrwałego leczenia.

Córeczka nasza wymaga stałej opieki:
okulisty, neurologa,endokrynologa, ortopedy, gastroenterologa, audiologa.
Natalka nie jest w stanie szybko się rozwijać, niemniej jednak dzięki ustawicznej pracy nie cofa się w rozwoju. Chętnie poznaje otaczający ją świat i chce się z nim komunikować.

Mamy ogromną prośbę do wszytskich pomagających i mogących udzielić nam wsparcia finansowego, co umożliwi nam stałej, intensywnej rehabilitacji intelektualnej i ruchowej naszego dziecka.

Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Natalia Przybylska

Albastawisy Adam

agnieszka-nowak-1.jpg

Adaś urodził się poza granicami kraju. Mieliśmy wrażenie, że jako niemowlę rozwijał się prawidłowo. Gdy wróciliśmy do Polski, Adaś miał 10 miesięcy i wtedy zaczęliśmy zauważać pewne zachowania odbiegające od normy. Po wielu badaniach i konsultacjach  rozpoznano u niego opóźnienie psychoruchowe, Zespół Dandy Walkera oraz padaczkę. Samodzielnie siadać zaczął dopiero w wieku 18 miesięcy a raczkować gdy skończył 2 latka. Pierwsze kroczki postawił na swoje 3 urodziny. Obecnie jeszcze nie mówi, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych. Chodzi bardzo chwiejnie,  często się przewraca, co kończy się licznymi zwichnięciami kostki, wymaga wsparcia w codziennych czynnościach np. ubieranie, jedzenie itp , oraz  ciągłej opieki.
Adaś w ciągu 4 lat swojego życia zdążył już odwiedzić kilkanaście poradni specjalistycznych w całej Polsce. Jest intensywnie rehabilitowany w kaliskich placówkach , uczęszcza na zajęcia logopedyczne, SI, hipoterapię oraz do przedszkola integracyjnego. Nosi buty ortopedyczne, oraz okulary. Mimo wiecznych wizyt u lekarzy, zajęć i ćwiczeń jest bardzo pogodny, zawsze uśmiechnięty i otwarty na ludzi.
Niestety prawie wszystkie zajęcia  musimy finansować z własnych funduszy, same buty ortopedyczne,  poza kosztami dojazdu do ortopedy, kosztują ok. 700 zł , a starczają na pół roku.

Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla:Adama Albastawisy.                               
Wszystkim bardzo dziękujemy

JAKUBEK PATRYCJA

agnieszka-nowak-1.jpg

Nasza córeczka Patrycja urodziła się 20.02.2005 roku. Od urodzenia cierpi na Zespół Dandy-Walkera, małogłowie, epilepsję, niedosłuch obustronny i napięcie mięśniowe. Od 5-tego tygodnia życia jest intensywnie rehabilitowana metodą Vojty i NDT, mimo to nie potrafi mówić, siedzieć, chwytać i żuć. Dzięki rehabilitacji nie cofa się w rozwoju a malutkimi kroczkami idzie do przodu. Patrysia jest pod stałą opieką poradni: neurologicznej, nefrologicznej, ortopedycznej i rehabilitacyjnej. Jedyną pomocą dla dziecka przy takim schorzeniu jest bardzo intensywna rehabilitacja w specjalistycznych ośrodkach. Zaleceniem lekarzy jest korzystanie kilka razy w roku z takiej formy leczenia. Jest to bardzo drogie leczenie, koszt jednego 14-dniowego turnusu to 3-5 tyś. Nasza obecna sytuacja nie pozwala nam na tak duże wydatki. Nasza kochana córeczka jest dzieckiem pogodnym, chętnym do ciężkiej pracy jaką jest rehabilitacja. Dlatego też zwracam się do ludzi o dobrym sercu o pomoc i wsparcie finansowe. Będziemy naprawdę bardzo wdzięczni za każdą wpłatę na konto Patrycji. Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękuję.


Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje" - 1% dla: Patrycji Jakubek. 
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy. 
Rodzice Patrycji


Aktualności

czwartek 21 marzec 2019CER Tęcza
Dlaczego 21 marca? Więcej »