Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

 

 

Od 01.04.2024 -31.03.2025 r. Fundacja Dzieciom Pomagaj kontynuuje realizację projektu pod nazwą: "Aktywni i Samodzielni - edycja 2024".

Projekt dotyczy następującego typu projektu: Typ projektu 4: Wsparcie realizowane poza placówka ( w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, zwiększenie ich samodzielności.


Formy wsparcia realizowane w ramach projektu to:
1) specjalistyczne  zajęcia/ warsztaty terapeutyczne podzielone na zajęcia z:

- oligofrenopedagogiem
- psychologiem
- fizjoterapeutą

  2) świadczenie usług wspierających.

 Warunkiem rekrutacyjnym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nazwa projektu: "Aktywni i Samodzielni - edycja 2024"


Zadanie zlecone przez PFRON na podstawie umowy nr UM/PW9/2024/2/O_  z dnia 12.06.2024 r.

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 r.-31.03.2025 r.

Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie w okresie 01.04.2023 r.-31.03.2024 r.:
486.000,00 zł

Całkowita wartość w okresie 01.04.2024 r.-31.03.2025 r.:
617.400,00 zł

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Od 01.04.2023 -31.03.2024 r. Fundacja Dzieciom Pomagaj prowadzi realizację projektu pod nazwą: "Aktywni i Samodzielni - edycja 2023".


Celem projektu jest poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, zwiększenie ich samodzielności.


Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
1) specjalistyczne zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne
2) świadczenie usług wspierających.
Wsparcie realizowane poza placówką.
Warunkiem rekrutacyjnym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa projektu: "Aktywni i Samodzielni - edycja 2023"


Zadanie zlecone przez PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000425/15/D z dnia 23.05.2023 r.


Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r.-31.03.2024 r.


Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: wsparcie realizowane poza placówką


Dofinansowanie w okresie 01.04.2023 r.-31.03.2024 r.:
486.000,00 zł


Całkowita wartość w okresie 01.04.2023 r.-31.03.2024 r.:
617.400,00 zł

Aktualności

poniedziałek 08 lipca 2024CER Tęcza
Rok szkolny w grupie Żółtej upływał niezwykle ciekawie i intensywnie! 🌟 🚍 Wycieczki pełne przygód:... Więcej »