Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

pomagaj-jpg.jpg

Fundacja dzieciom POMAGAJ powstała w 2007 roku.
Naszym głównym celem jest pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

DANE REJESTRACYJNE :

Fundacji Dzieciom POMAGAJ ul. Radosna 1, Wolica, 62-872 Godziesze Małe

Fundacja wpisana w dniu 27 lipca 2007 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285433

Numer statystyczny REGON Fundacji: 300622152

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 618-206-53-03

Konto fundacji:Santander Bank Polska S.A. 74 1090 1128 0000 0001 0792 8671

 

Członkowie Zarządu :

Sławomir Nowak - Prezes Zarządu Fundacji - tel. 501 327 434

Ryszard Nowak - Członek Zarządu Fundacji

Julia Nowak-Skurczak - Członek Zarządu Fundacji

 

Członkowie Rady :

Dominik Szablewski - Przewodniczący Rady Fundacji

Iwona Kurzawińska - Członek Rady Fundacji