Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Na terenie naszej placówki funkcjonuje oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej  Specjalnej „TĘCZA”. Wychowaniem przedszkolnym objęte są   dzieci w wieku określonym ustawą, z uwzględnieniem ich potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Prowadzimy terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne.

Program zajęć edukacyjnych jest realizowany zgodnie z podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dzieci mają możliwość korzystania z licznych zajęć dodatkowych: dogoterapii, logopedii, psychoterapii, zajęć w sali doświadczania świata, rehabilitacji , zajęć integracji sensorycznej.  Niewielka liczebność grupy przedszkolnej sprzyja indywidualizacji pracy. Zadaniem placówki jest wprowadzenie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w otaczający świat, aby mogły stać się uczestnikami życia społecznego na miarę swoich możliwości. Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby ułatwić im dostosowanie się w przyszłości do wymagań podczas edukacji.

Rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno –pedagogiczną, a także wniosek  rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.