Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

 

 

Od 01.04.2023 -31.03.2024 r. Fundacja Dzieciom Pomagaj prowadzi realizację projektu pod nazwą: "Aktywni i Samodzielni - edycja 2023".


Celem projektu jest poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, zwiększenie ich samodzielności.


Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
1) specjalistyczne zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne
2) świadczenie usług wspierających.
Wsparcie realizowane poza placówką.
Warunkiem rekrutacyjnym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa projektu: "Aktywni i Samodzielni - edycja 2023"


Zadanie zlecone przez PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000425/15/D z dnia 23.05.2023 r.


Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r.-31.03.2024 r.


Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: wsparcie realizowane poza placówką


Dofinansowanie w okresie 01.04.2023 r.-31.03.2024 r.:
486.000,00 zł


Całkowita wartość w okresie 01.04.2023 r.-31.03.2024 r.:
617.400,00 zł

Aktualności

środa 10 kwietnia 2024FD Pomagaj
🌈🎶 Konkurs Taneczno-Muzyczny "TĘCZOWE NUTKI" dla Szkół i Przedszkoli! 🌈🎶 🎉 Czy jesteście gotowi na... Więcej »