Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

logotecza.png

Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA w miejscowości Wolica pod Kaliszem to Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy utworzony w 2012 roku, który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową. Obowiązek szkolny może tu realizować ok. 60 uczniów w wieku 3-25 lat z głęboką niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czy z autyzmem. Oferujemy naszym podopiecznym zajęcia, zarówno w formie indywidualnej w domu, jak i zespołowej (oddział przedszkolny, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, zespoły edukacyjno-terapeutyczne).

Specjalizujemy się w kształceniu i rehabilitacji osób z Kalisza oraz powiatów ościennych.


Specjalizujemy się w kształceniu i rehabilitacji osób z Kalisza oraz powiatów ościennych.

Nasz ośrodek o powierzchni 1500 m.kw. położony jest w pięknej okolicy wśród łąk i lasów na 1,5 ha działce. Do dyspozycji mamy 10 sal dydaktycznych, salę rehabilitacyjną, salę integracji sensorycznej, salę doświadczania świata, salę zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wiele gabinetów m. in. psychologa, pedagoga, lekarski, dogoterapii, arteterapii.

Największy nacisk kładziemy na:

 • zdobywanie przez uczniów maksymalnej niezależności w zakresie samoobsługi i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych np. nauka samodzielnego jedzenia, ubieranie
 • usprawnianie rozwoju psychoruchowego
 • rozwijanie komunikacji i alternatywnych metod komunikowania się

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwa wykwalifikowana kadra specjalistów: nauczyciele-oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci i personel pomocniczy, którzy przygotowani są do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi tj. niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami narządów zmysłów, m.in. wzroku, słuchu, autyzmem i zespołami genetycznymi. Specjaliści CER TĘCZA udzielają także konsultacji i porad rodzicom naszych uczniów.

Główne zalety CER TĘCZA:

 • nieodpłatny pobyt w placówce
 • bezpłatny transport podopiecznych (od 5 roku życia)
 • ośrodek pracuje 8 godzin dziennie
 • co najmniej 6 godzin pobytu dziecka w ośrodku
 • dodatkowa rehabilitacja dla dzieci z nauczaniem indywidualnym w domu
 • sprzęt i pomoce edukacyjne na najwyższym poziomie
 • nowy budynek z nowoczesnymi technologiami z własną kuchnią i jadalnią
 • bogata oferta dodatkowych zajęć indywidualnych
 • możliwość bezpośredniego dojazdu z Kalisza komunikacją miejską
 • liczne spotkania integracyjne i okolicznościowe dla rodzin
 • pomoc psychologiczna i prawna dla rodziców/opiekunów naszych uczniów


Zasady przyjęcia ucznia do CER TĘCZA:

 • wniosek rodziców o przyjęcie do ośrodka
 • odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną