Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Lp. Wydarzenie Termin
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023r.
2

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

29-30.04.2024r.

02.05.2024r.

31.05.2024r.

3 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023r. do 01.01.2024r.
4 Ferie zimowe 12-25.02.2024r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna  28.03.-02.04.2024r.
6 Zakończenie rocznych zajęć  21.06.2024r.
7 Ferie letnie  24.06.2023r. - 31.08.2024r.
8

Dodatkowe dni zajęć opiekuńczo wychowawczych 

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

12.02 - 16.02.2024r. (pierwszy tydzień ferii zimowych dla wszystkich zainteresowanych)

28.03.2024r. (Wielki Czwartek dla wychowanków, których rodzice pracują)

02.04.2024r. (wtorek po Wielkanocy dla wychowanków, których rodzice pracują)

24.06-05.07.2024r. ("Tęczowe wakacje" dla wszystkich zainteresowanych)

19.08 - 30.08.2024r. (Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wychowanków, których rodzice pracują)

 9  Zebrania z rodzicami

03.10.2023r. (dla wszystkich rodziców)

08.01.2023r. (dla rodziców grup rewalidacyjno-wychowawczych)

09.02.2024r. (dla rodziców grup edukacyjno-terapeutycznych i przedszkolnych)

20/21.06.2024r. (dla wszystkich rodziców)

10 Zebrania zespołów terapetycznych

16.09.2023r. (dla grup edukacyjno-terapeutycznych i przedszkolnych)

27.01.2024r. (dla grup edukacyjno-terapeutycznych i przedszkolnych)

25.05.2024r. (dla grup edukacyjno-terapeutycznych i przedszkolnych)

11 Specjalistyczne zajęcia otwarte 

24-27.10.2023r. (spotkania po wcześniejszym ustaleniu terminu poprzez zeszyt kontakótw lub telefonicznie)

22-26.04.2024r. (spotkania po wcześniejszym ustaleniu terminu poprzez zeszyt kontakótw lub telefonicznie)

12 Aktywny udział rodziców w życiu Ośrodka

08.06.2024r. Frstyn rodzinny

14.06.2024r. Ognisko integracyjne

13 Warsztaty dla rodziców, indywidualne spotkania z psychologiem

21.11.2023r. i 12.03.2024r. Informacje o warsztatach dostępne są na bieżąco na stronie internetowej oraz w zeszytach korespondencji z rodzicami

Dużury psychologa będą odbywały się raz w miesiącu wdług potrzeb (w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem ORW "CER Tęcza"