Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

1-plakat-budzet-panstwa-420x297-ukraina1.jpg

Od 02. 03.2022 -31.12.2022 r. Fundacja Dzieciom Pomagaj rozpoczęła realizację projektu: "Zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu dla Beneficjentów programu w ramach Modułu III programu Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością ".

Główne zadanie projektu polegać będzie na organizacji systematycznych, różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno- opiekuńczych połączonych z rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnością, będących obywatelami Ukrainy. W ramach wsparcia zapewniony zostanie pobyt w tym zakwaterowanie, wyżywienie, dla beneficjentów programu oraz osób towarzyszących.

Aby zostać beneficjentem należy spełnić następujące warunki:

- jego pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny tzn. beneficjent przybył do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

- posiada, w przypadku osoby pełnoletniej, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
o niepełnosprawności, a odnośnie osoby małoletniej dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawi oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu,

Nazwa projektu: "Zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu dla Beneficjentów programu w ramach Modułu III programu Pomoc obywatelom Ukrainy
z niepełnosprawnością "

Zadanie zlecone przez PFRON na podstawie umowy nr PU3/000004/15/D  z dnia 12.05.2022 r.

Okres realizacji projektu: 02.03.2022 r.-31.12.2022 r

Dofinansowanie w okresie 02.03.2022 r.-31.12.2022 r.:
215 800,00 zł

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »