Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Od 02. 03.2022 r. - 31.12.2022 r. Fundacja Dzieciom Pomagaj rozpoczęła realizację projektu: "Zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu dla Beneficjentów programu w ramach Modułu III programu Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością ".

Główne zadanie projektu polegać będzie na organizacji systematycznych, różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno- opiekuńczych połączonych z rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnością, będących obywatelami Ukrainy. W ramach wsparcia zapewniony zostanie pobyt w tym zakwaterowanie, wyżywienie, dla beneficjentów programu oraz osób towarzyszących.

Aby zostać beneficjentem należy spełnić następujące warunki:

- jego pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny tzn. beneficjent przybył do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

- posiada, w przypadku osoby pełnoletniej, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
o niepełnosprawności, a odnośnie osoby małoletniej dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawi oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu,

Nazwa projektu: "Zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu dla Beneficjentów programu w ramach Modułu III programu Pomoc obywatelom Ukrainy
z niepełnosprawnością "

Zadanie zlecone przez PFRON na podstawie umowy nr PU3/000004/15/D z dnia 12.05.2022 r.

Okres realizacji projektu: 02.03.2022 r.-31.12.2022 r.

Dofinansowanie w okresie 02.03.2022 r.-31.12.2022 r.:
215 800,00 zł

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 02. 01.2023 r. - 30.06.2023 r. Fundacja Dzieciom Pomagaj kontynuuje realizację projektu: "Zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu dla Beneficjentów programu w ramach Modułu III programu Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością ".

Główne zadanie projektu polegać będzie na organizacji systematycznych, różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno- opiekuńczych połączonych z rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnością, będących obywatelami Ukrainy. W ramach wsparcia zapewniony zostanie pobyt w tym zakwaterowanie, wyżywienie, dla beneficjentów programu oraz osób towarzyszących.

Aby zostać beneficjentem należy spełnić następujące warunki:

 - jego pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny tzn. beneficjent przybył do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 - posiada, w przypadku osoby pełnoletniej, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania

o niepełnosprawności, a odnośnie osoby małoletniej dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania

o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawi oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu,


Nazwa projektu: "Zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu dla Beneficjentów programu w ramach Modułu III programu Pomoc obywatelom Ukrainy

z niepełnosprawnością "


Zadanie zlecone przez PFRON na podstawie umowy nr PU3/000006/15/D  z dnia 28.12.2022 r.

Okres realizacji projektu: 02.01.2023 r.-30.06.2023 r.

Dofinansowanie w okresie 02.01.2023 r.-30.06.2023 r:
135 750,00 zł

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 01. 07.2023 r. - 31.12.2023 r. Fundacja Dzieciom Pomagaj kontynuuje realizację projektu: "Zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu dla Beneficjentów programu w ramach Modułu III programu Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością ".

Główne zadanie projektu polega na organizacji systematycznych, różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno- opiekuńczych połączonych z rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnością, będących obywatelami Ukrainy. W ramach wsparcia zapewniony zostanie pobyt w tym zakwaterowanie, wyżywienie, dla beneficjentów programu oraz osób towarzyszących.

Aby zostać beneficjentem należy spełnić następujące warunki:

- jego pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny tzn. beneficjent przybył do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

- posiada, w przypadku osoby pełnoletniej, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
o niepełnosprawności, a odnośnie osoby małoletniej dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawi oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu,

Nazwa projektu: "Zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu dla Beneficjentów programu w ramach Modułu III programu Pomoc obywatelom Ukrainy
z niepełnosprawnością "

Zadanie zlecone przez PFRON na podstawie umowy nr PU3/000008/15/D z dnia 23.05.2023 r.

Okres realizacji projektu: 01.07.2023 r.-31.12.2023 r.

Dofinansowanie w okresie 01.07.2023 r.-31.12.2023 r.:
174 800,00 zł

 

Aktualności

sobota 25 listopada 2023CER Tęcza
🎄🌟 Świąteczny Czar zagościł w nas! ❄️✨ Radośnie ogłaszamy, że magia Świąt już oficjalnie zawitała d... Więcej »