Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

ZASADY ZAKŁADANIA SUBKONT

Jeśli chcesz przystąpić do naszej Fundacji, potrzebne Ci będą następujące dokumenty:

Podanie z prośbą o założenie subkonta z opisem choroby oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny. – wzór podania do pobrania
Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
Dokumenty medyczne w języku polskim stwierdzające chorobę kandydata (np. zaświadczenie lekarskie).
Oświadczenie o sytuacji materialnej - wzór oświadczenia do pobrania
Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.
Z kompletem powyższych dokumentów zapraszamy do Fundacji w celu podpisania Porozumienia oraz zapoznania się z naszymi Regulaminami. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 625976027.

Wzory dokumentów

1. Porozumienie wzór

2. Regulamin gromadzenia środków

3. Regulamin refundacji kosztów

4. Wzór zestawienia kosztów

5. Wykaz wydatków w ramach pomocy społecznej

6. Podanie o założenie subkonta

7. Oświadczenie o sytuacji materialnej 

Wszystkie wpływy na subkoncie podopiecznego w 100% przeznaczane są na wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją podopiecznego. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzonego rachunku.

 

 

 

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW zostały określone w regulaminie, który znajduje się poniżej.
Przypominamy, że celowość poniesionych kosztów musi być dokładnie opisana i podpisana przez Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego na odwrocie każdego dokumentu księgowego potwierdzającego wydatki, a dokumenty te nie mogą budzić żadnych wątpliwości pod względem rzetelności oraz oryginalności. 

Dokumenty księgowe (faktury, rachunki i inne) winny zawierać kompletne i prawidłowe  dane: 

Nabywca: Imię i nazwisko podopiecznego, adres 

Płatnik: Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" Wolica, ul. Radosna 1 62-872 Godziesze Małe NIP: 6182065303 

oraz adnotację, iż zostały opłacone, a w przypadku zapłaty przelewem - należy załączyć potwierdzenie przelewu.

Więcej informacji na temat dokumentów potwierdzających wydatki znajduje się w punkcie 5 "Regulaminu refundacji kosztów"

 

WAŻNA INFORMACJA
Informujemy, iż z dniem 12.10.2023 r. obowiązują nowe wzory dokumentów do refundacji wydatków Podopiecznych w ramach pomocy społecznej, w tym kosztów dotyczących leczenia, rehabilitacji i innych.

Zmieniony został druk "Zestawienie kosztów" oraz na podstawie punktu 2 "Regulaminu refundacji kosztów" wprowadzono obowiązek przedłożenia dodatkowych dokumentów ("Rozliczenie kosztów dojazdu) w przypadku wnioskowania o refundację kosztów paliwa.

Koszty dojazdu/paliwa to wydatki związane z transportem Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych czy rekreacyjno-sportowych. Do uzyskania refundacji za koszty dojazdu/paliwa konieczne jest dostarczenie druku "Rozliczenie kosztów dojazdu" oraz oryginałów faktur/rachunków.

Druki dostępne są poniżej.

Proszę o zapoznanie się z dokumentami:

• Zestawienie kosztów

• Rozliczenie kosztów dojazdu

Dla ułatwienia - na naszej stronie zamieściliśmy wzór wypełnienia druku "Rozliczenie kosztów dojazdu". Plik Excel jest edytowalny i zawiera formułę obliczającą maksymalny możliwy koszt do refundacji wydatków związanych z kosztami dojazdu.

W razie pytań - pozostajemy do dyspozycji.

Porozumienie wzór

Wykaz wydatków w ramach pomocy społecznej

Podanie o założenie subkonta

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Oświadczenie do regulaminu- refundacja kosztów

Rozliczenie kosztów dojazdu - wersja rozbudowana - WIELE STRON

Uwaga: W przypadku dużej liczby wyjazdów prosimy o stosowanie rozbudowanej wersji "Rozliczenia kosztów dojazdu".
W razie konieczności - stronę drugą można wielokrotnie kopiować i rozszerzać zestawienie.

Aktualności

piątek 21 czerwca 2024CER Tęcza
🎉✨ Zakończenie roku szkolnego 2023/2024! 🎓🌟 Dziś odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, p... Więcej »