Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2021/2022

0001.jpg

Witamy w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym „Tęcza” Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Najbliższy wtorek, 1 września, to bardzo wyczekiwana przez wszystkich nas data. To dzień ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022. To moment, w którym po długiej przerwie nasi wychowankowie będą mogli spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, wychowawcami. Cała nasza kadra ośrodka nie może się doczekać bezpośredniego kontaktu z wychowankami, prowadzenia zajęć stacjonarnych w swoich grupach. Jednak to rozpoczęcie roku będzie inne niż zazwyczaj. Szanowni Rodzice, Opiekunowie w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w grupie z wychowawcą oraz całą kadrą on-line. Nasi wychowankowie przyjeżdżają transportem gminnym lub transportem rodziców. Wychowankowie wchodzą do placówki po codziennym pozytywnym wywiadzie epidemiologicznym w wyznaczonym miejscu w ośrodku, równocześnie pierwszego dnia podając poprawie wypełniony przez Państwa kwestionariusz - wywiad epidemiologiczny oraz oświadczenie. Dokumenty udostępnione są na stronie www.pomagaj.org.pl w zakładce EDUKACJA- COVID 19 Ważne! Wychowanek przyjeżdża 1 września z wydrukowanym i podpisanymi przez rodzica /opiekuna prawnego/wychowanka kwestionariuszem i oświadczeniem podanym- do pobrania. Proszę o cierpliwość w czasie przyjazdu, ponieważ opiekunowie z wychowankami będą czekać na wejście do placówki zgodnie z naszymi procedurami. Nadmienię, że czas pracy ośrodka pozostaje bez zmian tj. godz. 7:00 do 15:00. Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne odbywać się będą w godzinach 8:30 do 14:30. Opiekunowie i Rodzice przyjeżdżający do placówki zobowiązani są do używania maseczek ochronnych i dezynfekowania rąk swoich i dziecka w wyznaczonym miejscu oraz zachowania dystansu minimum 1,5 metra od innych osób. Dziecko przekazujemy pracownikom ośrodka w wyznaczonej strefie. Do końca sierpnia wychowawcy grup przekażą Państwu wszystkie szczegółowe informacje i dokumenty w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Na Państwa wyraźne życzenie istnieje możliwość indywidualnego spotkania z wychowawcą na terenie ośrodka do końca sierpnia. Na stronie Ośrodka i FB oraz przy wejściu do ośrodka mają Państwo udostępnione następujące wewnątrzośrodkowe procedury bezpieczeństwa, z którymi niezwłocznie proszę się zapoznać. Wszystkie podejmowane obostrzenia wprowadzamy dla naszego wspólnego zdrowia oraz uniknięcia sytuacji odbywania kwarantanny obejmującej również całe rodziny naszych wychowanków i pracowników, a w ich następstwie konieczności przechodzenia na edukację zdalną. Wszystkie procedury opracowane zostały na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 roku.

dyrektor

Agnieszka Nowak

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

oświadczenie rodzica

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID 19 na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „CER TĘCZA” w Wolicy