Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Fundacja Dzieciom Pomagaj uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu " Świetlica opiekuńczo - terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży" . Projekt realizowany będzie w terminie od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 ( z przerwą w wakacje).

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 62 597 60 27.

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie i prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo- Terapeutycznej przy Centrum Rehabilitacji Dziecięcej.  Bezpłatne - popołudniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych realizowane będą  w Ośrodeku Rewalidacyjno - Wychowawczym "Tęcza" w Wolicy. Świetlica będzie działać 5 razy w tygodniu, codziennie od godziny 16.00 do 19.00. 

Zajęcia opiekuńczo - terapeutyczne realizowane będą w czterech ośmioosobowych grupach, każda z nich będzie pod opieką dwóch pedagogów specjalnych lub oligofrenopedagów. Dodatkowo wszyscy uczestnicy świetlicy będą korzystać z indywidaualnych zajęć specjalistycznych z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą oraz dogoterapeutą.

Celem " Świetlicy opiekuńczo - terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży" będzie podejmowanie kompleksowych, systematycznych działań na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz realizowanie różnych form wspierających aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

 

wtorek 18 luty 2014FD Pomagaj

Fundacja Dzieciom POMAGAJ ogłasza przetarg na nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA

 ZMIENIONE SIWZ

ZAWIADOMIENIE

Informujemy , że jedna z naszych podopiecznych- Basia Ficek zbiera pieniądze na urządzenie NF Walker za pośrednictwem strony www.siepomaga.pl Informacje w jaki sposób udzielić pomocy finansowej dostępne są na stronie internetowej:

http://www.siepomaga.pl/f/dzieciompomagaj/c/1227

poniedziałek 13 styczeń 2014CER Tęcza

Oczami dziecka:

Dziś, zaraz po śniadaniu, podczas naszych zajęć grupowych odwiedziła nas, zupełnie niespodziewanie Pani Zima. Przyniosła ze sobą kosz, w którym miała różne ciekawe rzeczy, które się nam z nią kojarzą. Pani Zima opowiadała nam o sobie, pokazując zjawiska, które zwykle możemy zobaczyć na dworze podczas tej pory roku. Dotykaliśmy lodu, obserwowaliśmy jak wygląda padający śnieg, słuchaliśmy dźwięku dzwonków sań. Pani Zima przyniosła ze sobą również ciepłe ubrania, które pomagają nam chronić się przed zimnem. Potem spotkaliśmy się wszyscy, razem z koleżankami i kolegami z innych grup, żeby wspólnie "ulepić" bałwana i ubrać go w marchewkowy nos, z węgielków zrobiliśmy mu usta, oczy i guziki, a z garnka kapelusz na głowę. Poznaliśmy bliżej naszą obecną porę roku, choć może za oknem jej nie widać i świetnie się przy tym bawiliśmy.

 

z3

z4

z5

z6

z7

z8

z9

 

piątek 20 grudzień 2013CER Tęcza
  1. 1.Organizacja roku szkolnego - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, przerwy, dni wolne.

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

02 września 2013

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2013

3.

Ferie zimowe

03 - 16 lutego 2014

4.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02- 03 stycznia 2014

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 -22 kwietnia 2014

6.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02 maja 2014

7.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

20 czerwca 2014

8.

Zakończenie rocznych zajęć

27 czerwca 2014

9.

Ferie letnie

28 czerwca2014- 31 sierpnia 2014

 

  1. 2.Zebrania zespołów terapeutycznych

 

 

 

Lp.

Rodzaj zebrania

Termin

Osoby odpowiedzialne za techniczne przygotowanie rady

1.

Zebranie zespołów terapeutycznych

16 września 2013

Wyznaczane na bieżąco.

2.

Zebranie zespołów terapeutycznych

14 stycznia 2014

3.

Zebranie zespołów terapeutycznych

27 maja 2014

 

  1. 3.Rady pedagogiczne.

 

Lp.

Rodzaj zebrania

Termin

Osoby odpowiedzialne za techniczne przygotowanie rady

1.

Rada pedagogiczna organizacyjna (przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego).

13 września 2013

Wyznaczane na bieżąco.

2.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy Ośrodka oraz indywidualne programy rewalidacyjno- wychowawcze oraz edukacyjno-terapeutyczne

27 września 2013

3.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

9 stycznia 2014

4.

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I okresie roku szkolnego 2013/2014.

20 stycznia 2014

5.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

5 czerwca 2014

6.

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2013/2014.

26 czerwca 2014

7.

Rada pedagogiczna organizacyjna (rok szkolny 2014/2015).

sierpień 2014

 

  1. 4.Zebrania z rodzicami.

 

Lp.

Termin

Osoby odpowiedzialne

 

1.

02 września 2013

Dyrektor, wychowawcy grup

2.

30 września 2013

Dyrektor, wychowawcy grup

3.

23 stycznia2013

Dyrektor Ośrodka, wychowawcy grup

4.

15 kwietnia 2014

Dyrektor Ośrodka, wychowawcy grup

6.

12 czerwca 2014

Dyrektor Ośrodka, wychowawcy grup


  1. 5.Zadania na rok szkolny 2013/2014.

 


Lp.

Zadanie

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Opracowanie wewnątrzośrodkowego systemu oceniania

Aleksandra Sobieszczańska, Martyna Nawrocka, Monika Gajzler

Wrzesień- grudzień 2013 rok

2.

Koordynacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Koordynatorzy zespołów- wychowawcy grup, odpowiedzialna osoba- Aleksandra Czarcińska, Aleksandra Sobieszczańska, Paulina Nowak

Cały rok szkolny

3.

Doskonalenie pracy Ośrodka

Dyrektor Ośrodka, Wicedyrektor Ośrodka

Cały rok szkolny

4.

Organizacja uroczystości i imprez w Ośrodku (wg załączonego harmonogramu).

Wg harmonogramu

Cały rok szkolny

 

5.

Promocja Ośrodka

Udział w DNIU GODNOŚCI OSOBISTEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Blanka Sikorska, Aleksandra Czarcińska, Natalia Janik

Maj 2014

Organizowanie dni konsultacji specjalistycznych w Ośrodku dla dzieci spoza placówki

Nauczyciele specjaliści- koordynator Tomasz Witczak

Marzec 2014

Udział w olimpiadach specjalnych

Jakub Marciniak, Karolina Adamus

II semestr roku szkolnego 2013/2014

Prowadzenie strony internetowej Ośrodka

Jakub Marciniak,

Cały rok szkolny

6.

Opracowanie zmian w Statucie Ośrodka oraz w Regulaminie Ośrodka

Organ Prowadzący Ośrodka

Dyrektor Ośrodka

Na bieżąco

 

 

 

 

 

środa 18 grudzień 2013FD Pomagaj

Informujemy, że zimowa przerwa świąteczna w siedzibie Fundacji Dzieciom "POMAGAJ" będzie trwała od 23.12.2013 r. do 27.12.2013r.

poniedziałek 09 grudzień 2013CER Tęcza

 

mikoł6

mikoł8

mikoł9

mikoł10

mikoł11

mikoł12

mikoł13

mikoł 2

mikoł 3

mikoł 7

mikoł 14

poniedziałek 09 grudzień 2013CER Tęcza

111

poniedziałek 09 grudzień 2013FD Pomagaj

zyczeniaa1

 A

B

 

 

C

D

E

F

G

H

J

K

KA

 

 

 

 

Aktualności

poniedziałek 10 czerwiec 2019CER Tęcza
8 CZERWCA po raz kolejny Dyrekcja Ośrodka Rewalidacyjno Wychowaczego-CER TĘCZA razem z Fundacją Dzie... Więcej »