Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

 Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. My spędziliśmy ten dzień bardzo aktywnie, uczniowie doświadczali różnych zmysłów takich jak: zmysł węchu, wzroku, słuchu, smaku oraz dotyku.   Dzień ten zakończył się wiosennym poczęstunkiem w naszym ogrodzie.

Aktualności

czwartek 18 kwiecień 2019CER Tęcza
Na zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju również świątecznie! Dzieci w ramach stymulacji polise... Więcej »